Płatności Wzór umowy Jadłospis Alergeny Regulamin stołówki Plan posiłków

Stołówka

 

Stołówka wydaje posiłki od 6 września (czwartek).

Począwszy od 3 września zgłoszenie dziecka na obiady odbywa się poprzez zawarcie umowy między rodzicem a szkołą.

Wzór umowy wraz z klauzulą informacyną można pobrać ze strony internetowej oraz od wychowawcy w dniu zebrań.

W dniu 3 września (poniedziałek)

Sprawy związane z żywieniem obsługują:

- intendent (pani Magdalena Trafisz)

- pomoc administracyjna (pani Jolanta Mościcka).

 

Sprawy można załatwiać w godz. 7.00-16.00

 

Podpisaną umowę w 2 egzemplarzach można składać u wychowawcy klasy lub intendenta (sekretariat nie przyjmuje umów).

Uwaga: nastąpiła zmiana lokalizacji pokoju intendenta - we wrześniu przyjmuje on w pokoju kierownika gospodarczego.

 

 

RODZAJE POSIŁKÓW DO WYBORU

Dla oddziałów przedszkolnych i klas 1 sześciolatkowych ( w tym klasy integracyjnej) do wyboru są trzy opcje posiłków:

  1. PEŁNE WYŻYWIENIE – koszt 1 dnia 9,80 pln
  2. ŚNIADANIE I OBIAD – koszt 1 dnia 8,30 pln
  3. OBIAD Z DESEREM – koszt 1 dnia 6,00 pln

 

Dla klas 1 siedmiolatkowych oraz 2-8 przewidziana jest jedna opcja posiłków:

  1. OBIAD Z DESEREM – koszt 1 dnia 6,00 pln

 

LICZBA DNI ROBOCZYCH W MIESIĄCU

Rodzic co miesiąc wpłaca na konto obliczoną przez siebie kwotę za dni pobytu dziecka w szkole. Należy pomnożyć koszt posiłku razy liczbę dni roboczych w miesiącu.

Rok szkolny 2018/2019:

 

wrzesień- 17 dni

październik- 23 dni

listopad- 19 dni 

grudzień- 15 dni

styczeń- 18 dni

luty- 14 dni

marzec- 21 dni

kwiecień- 14 dni

maj- 20 dni

czerwiec- 14 dni

Podano liczbę dni zajęć dydaktycznych (bez dni wolnych od zajęć dydaktycznych).

 

NIEOBECNOŚĆ DZIECKA W SZKOLE

W przypadku, gdy uczeń korzystający z obiadów będzie nieobecny w danym dniu w szkole należy zgłosić ten fakt poprzez wysłanie wiadomości na email:

j.moscicka@edu.um.warszawa.pl   lub telefonicznie intendentowi do godziny 8:30 danego dnia. Zgłoszenie nieobecności po terminie skutkuje brakiem możliwości odliczenia kosztu obiadu.

W przypadku wycieczki szkolnej (planowanej nieobecności w szkole) rodzic zgłasza ten fakt do 8:30 dnia poprzedzającego wycieczkę na adres mtrafisz@edu.um.warszawa.pl.

Koszt odwołanego obiadu rodzic odlicza samodzielnie od kwoty w następnym miesiącu. Przykładowo w październiku odwołano 5 „obiadów z deserem”, zatem przelew za listopad pomniejszam o kwotę 5×6 zł (30 zł).

 

DANE DO WPŁAT

Numer konta:  68 1030 1508 0000 0005 5110 5024 Bank Handlowy

Odbiorca: DBFO dla SP358

W tytule przelewu podać:  Imię i nazwisko dziecka/ jaki posiłek/jaki miesiąc

Rodzaje posiłków do wpisania w tytule przelewu:

PEŁNE WYŻYWIENIE

ŚNIADANIE I OBIAD

OBIAD Z DESEREM

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego
    ul. świętej Urszuli Ledóchowskiej 10
    02-972 Warszawa
  • 22 65 16 311

Galeria zdjęć