Edukacja Kulturalna

-

 

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej nr 358 w Warszawie.

 

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej nr 358  w Warszawie skonstruowano w oparciu o Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK), który jest  programem operacyjnym w ramach Polityki edukacyjnej m. st. Warszawy w latach 2008-2012 przyjętej Uchwałą Nr XXVII/871/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 roku. WPEK jest jednocześnie programem operacyjnym przygotowywanego w 2009 roku Programu Rozwoju Kultury w Warszawie w latach 2009-2020.

Założenia programu :

      Podstawowym założeniem programu jest zbudowanie zintegrowanego systemu współpracy instytucji kultury, organizacji pozarządowych, placówek edukacji pozaszkolnej oraz szkół w celu tworzenia i realizowania programu edukacji kulturalnej wszystkich grup wiekowych społeczności Warszawy.

 

Główne cele edukacji kulturalnej w Szkole Podstawowej nr 358:

 • przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze (twórczość i odbiór);
 • zwiększenie roli kultury w procesie edukacji i przygotowania dzieci oraz młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;
 • podnoszenie jakości i upowszechnianie nowoczesnych metod edukacji kulturalnej;
 • tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej;
 • kształcenie wartości moralnych i obywatelskich;
 • kształcenie interkulturalne i wielokulturalne;
 • idea uczenia się poza szkołą;

 

Główne zadania:

 • stworzenie cyklu atrakcyjnych zajęć bibliotecznych na terenie szkoły;
 • współpraca z Biblioteką Publiczną w Wilanowie;
 • współpraca z Centrum Kultury Wilanów- udział w lekcjach umuzykalniajacych, musicalach, przedstawieniach teatralnych, koncertach, spotkaniach z aktorami, malarzami, muzykami.
 • współpraca z Muzeum Pałacu Króla JanaIII w Wilanowie- udział w lekcjach muzealnych, warsztatach historycznych, lekcjach przyrody;
 • udział w lekcjach muzealnych i warsztatowych : Muzeum Niepodległości, Muzeum Etnograficzne, Muzeum Narodowe, Centrum Nauki Kopernik, Zamek Królewski;
 • udział w spektaklach teatralnych;
 • udział w cyklu spotkań w kinie;
 • współpraca z ksiegarnią Badet;
 • udział w programie Ekologicznym dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym- realizowanym przez Biuro Ochrony Środowiska.
 • tworzenie projektów autorskich;

 

Dotychczasowa realizacja projektów z zakresu edukacji kulturalnej:

 • Prace porządkowe w bibliotece, pomoc uczniów w stemplowaniu książek;
 • Zorganizowanie konkursu “Weekendowe mole książkowe”
 • Udział w zajeciach zorganizowanych przez Centrum Kultury Wilanów:
 • Wspólpraca z kinem Muranów- cykl spotkańpt. “Chodzę do kina”.;
 • Park Narodowy Kampinos – zwiedzanie muzeum Parku;
 • Lekcje biblioteczne w Bibliotece Publicznej w Wilanowie -;
 • Lekcje muzealne w Muzeum Niepodległości –pt. “Śledztwo w sprawie Orła Białego”;
 • Zajęcia w Muzeum Etnograficznym
 • Udział w przedstawieniach w Teatrze Baji Buffo
 • Stworzenie książki dodtykowej dla dzieci niewidomych w Laskach;
 • Organizacja warsztatów “Tradycja tworzenia bombek”

 

Zaplanowane projekty:

 • Projekt “Mój Wilanów”
 • Biblioteka Publiczna- lekcje biblioteczna 30.11 “Skarb piratów”
 • Lekcje umuzykalniające w Centrum Kultury Wilanów
 • Spotkanie autorskie z p. Izabelą Skorubko autorką ksiażki pt. “Marcelina i pamięć przodków” ;
 • Kino Muranów – cykl spotkań

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego
  ul. świętej Urszuli Ledóchowskiej 10
  02-972 Warszawa
 • 22 65 16 311

Galeria zdjęć