Kalendarz wydarzeń

 

Plan pracy szkoły

 

I. Kalendarz roku szkolnego:

WYDARZENIE

DATA, OKRES OD - DO

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 23 grudnia –31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe

28 stycznia – 10 lutego 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty

15 – 17 kwietnia 2019 r.

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty

3- 5 czerwca 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia -23 kwietnia 2019 r.

Zakończenie roku szkolnego

21 czerwca 2018 r.

Tydzień wycieczek

20 – 24 maja 2018 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (aktualne po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców)

02.11

15.04, 16.04, 17.04 – egzamin ósmoklasisty

29.04, 30.04, 02.05

 

II. Kalendarz zebrań z rodzicami

DATA

FORMA SPOTKANIA

3 września 2018 r.-klasy III - VI

4 września 2018 r. – klasy VII – VIII

5 września 2018 r. – klasy 0 - II

Zebrania 

1 października 2018 r. – kl. IV - VIII

2 października 2018 r. – kl. 0- III

Zebrania 

5 listopada 2018 r. – IV – VIII

6 listopada 2018 r. – kl. O-III

Dzień otwarty – spotkania indywidualne z rodzicami

 

10 grudnia 2018 r. -klasy IV - VIII

11 grudnia 2018 r. - klasy 0- III

Zebrania -  informacje o wynikach bieżącego nauczania, zagrożeniach oceną niedostateczną i zagrożeniu oceną nieodpowiednią lub naganną zachowania

21 stycznia 2019 r. –kl. IV - VIII

22 stycznia 2019 r. – klasy 0 - III

Zebrania podsumowujące I półrocze;

przekazanie informacji o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych

4 marca 2019 r. – kl. IV – VIII

5 marca 2019 r. – kl. 0 – III

Zebrania

8 kwietnia 2019 r. – kl. IV - VIII

9 kwietnia 2019 r.- kl. I - III

Dzień otwarty – spotkania indywidualne z rodzicami

25 kwietnia 2019 r.

Zebrania dla oddziałów przedszkolnych, diagnoza gotowości szkolnej

13 maja 2018 r. - klasy IV - VIII

14 maja 2018 r.- klasy I- III

Zebrania – podanie informacji o wynikach bieżącego oceniania, zagrożeniach oceną niedostateczną i oceną nieodpowiednią lub naganną zachowania

 

III. Kalendarz zadań szkoły

DATA

CZYNNOŚCI

I półrocze

03.09.2018 – 25.01.2019

II półrocze

26.01.2019 – 21.06.2019

wrzesień 2018 r.

Diagnoza wstępna nowo przyjętych uczniów

do 12 października 2018r.

Oddziały przedszkolne – wstępna diagnoza gotowości szkolnej

10 grudnia 2018 r.

Podanie uczniom i rodzicom informacji o wynikach bieżącego oceniania, zagrożeniach oceną niedostateczną i oceną nieodpowiedną lub naganną zachowania.

11 stycznia 2019 r.

Wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych.

16 stycznia 2019 r.

Rada klasyfikacyjna.

24 stycznia 2019

Rada analityczna

25 stycznia 2019 r.

Koniec I półrocza.

do 1 kwietnia 2019 r.

Diagnoza gotowości szkolnej – oddziały przedszkolne

25 kwietnia 2019 r.

Przekazanie rodzicom informacji o gotowości szkolnej – wychowawcy oddziałów przedszkolnych

15 kwietnia 2019 r.

16 kwietnia 2019 r.

17 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty

13 maja 2019 r.

Podanie uczniom i rodzicom informacji o wynikach bieżącego oceniania, zagrożeniach oceną niedostateczną i oceną nieodpowiednią lub naganną zachowania.

7 – 10 maja 2019 r.

Wewnątrzszkolna diagnoza roczna

31 maja 2019 r.

Podanie uczniom i rodzicom informacji o przewidywanych ocenach rocznych.

3-5 czerwca 2019 r.

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty.

 7 czerwca 2018 r.

Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych.

12 czerwca 2019 r.

Rada klasyfikacyjna.

21 czerwca 2019 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Wydanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasistów.

24 czerwca 2019 r.

Rada podsumowująca.

 

IV. Ważniejsze wydarzenia, uroczystości, imprezy:

DATA

UROCZYSTOŚĆ

3 września 2018 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

wrzesień 2018 r.

Akcja „Sprzątanie świata”

26 września 2018

 Dzień Języków Obcych

30 września 2018

Dzień Chłopaka

wrzesień  2018 r.

Kampania wyborcza do Małego i Dużego Samorządu

12 października 2018 r.

Dzień Edukacji Narodowej – pasowanie uczniów klas pierwszych

9 listopada 2018 r.

 Narodowe Święto Niepodległości

 

listopad 2018 r.

Dzień Pluszowego Misia

listopad 2018 r.

Andrzejki

6 grudnia 2018 r.

Mikołajki

grudzień 2018 r.

Warsztaty świąteczne

grudzień 2018 r.

Kiermasz świąteczny

grudzień 2018 r.

Spotkania wigilijne, jasełka, świąteczny program artystyczny

styczeń 2019 r.

Dzień Babci i Dziadka

Laurki dla seniorów, współpraca z pensjonatem „Dobry Dom Wilanów”

luty 2019

Bal karnawałowy

 14 lutego 2019 r.

Walentynki

 8 marca 2019 r.

Dzień Kobiet

21 marca 2019 r.

Święto Wiosny – Wiosenny Turniej Sportowy

marzec 2019 r.

Dzień św. Patryka

21 kwietnia 2019 r.

Dzień Ziemi – konkurs przyrodniczy

kwiecień/maj

Święto Konstytucji 3 Maja

maj 2019 r.

Dni Europy

31 maja 2019 r.

Dzień Dziecka – przedstawienie dla dzieci w wykonaniu nauczycieli

15 czerwca 2019 r.

Piknik rodzinny

19 czerwca 2019 r.

Uroczyste zakończenie  nauki
w szkole podstawowej dla klas ósmych

21 czerwca 2019 r.

8.00 – rozdanie świadectw i zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas 0 - VII

 

V . Konkursy zewnętrzne

TERMIN

NAZWA KONKURSU

październik/ listopad 2018

Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych (zgodnie z harmonogramem MKO)

Zgodnie z harmonogramem konkursów

Konkurs Języka Angielskiego „English High Flier”

Zgodnie z harmonogramem

Olimpiada Matematyczna Juniorów

Zgodnie z harmonogramem

Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Eureka”

Zgodnie z harmonogramem

Ogólnopolska Olimpiada Olimpus - Fizyka

Zgodnie z harmonogramem

Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna Olimpus

Zgodnie z harmonogramem

Olimpiada z języka angielskiego OLIMPUS

Zgodnie z harmonogramem

Olimpiada z języka angielskiego OLIMPUSEK dla klas I - III

Zgodnie z harmonogramem

Wojewódzki Konkurs Ortograficzny „Ortografia na medal”

Zgodnie z harmonogramem

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny „Bóbr”

Zgodnie z harmonogramem

Konkurs Informatyczny MiniLOGIA OEIZIK

Zgodnie z harmonogramem

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny  „Alfik”

Zgodnie z harmonogramem

Ogólnopolski Konkurs Maks Matematyczny

Zgodnie z harmonogramem

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Mat”

Zgodnie z harmonogramem

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Memory Master”

Zgodnie z harmonogramem

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Albus”

Zgodnie z harmonogramem

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Focus”

Zgodnie z harmonogramem

Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”

Zgodnie z harmonogramem

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

Zgodnie z harmonogramem

Międzynarodowy Konkurs „Kangurek Matematyczny”

Zgodnie z harmonogramem

Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik”       

Zgodnie z harmonogramem

Odyseja Umysłu dla klas I -III

Zgodnie z harmonogramem

Konkurs Varsovianistyczny

Zgodnie z harmonogramem

Konkurs Alfik Historyczny

Zgodnie z harmonogramem

Konkurs Wolontariatu „Ośmiu wspaniałych”

Zgodnie z harmonogramem

Warszawska Olimpiada Młodzieży

Cały rok

Imprezy sportowe organizowane na terenie dzielnicy Wilanów – wg osobnego harmonogramu

Zgodnie z harmonogramem

Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Tymbark”

Zgodnie z harmonogramem

Konkurs Omnibus dla klas I - III

Zgodnie z harmonogramem

Konkurs „Jestem bezpieczny” dla klas I - III

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego
    ul. świętej Urszuli Ledóchowskiej 10
    02-972 Warszawa
  • 22 65 16 311

Galeria zdjęć