Zamówienia publiczne

Tabela zamówień publicznych

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 358 IM.HETMANA JANA ZAMOYSKIEGO W WARSZAWIE NA ROK 2019

 

L.p.

Rodzaj zamówienia

 

(dostawy/usługi/roboty budowlane)

Przedmiot zamówienia

Przewidziany tryb lub inna forma udzielania zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (netto)

Przewidziany termin wszczęcia postępowania (kwartał/miesiąc)

Przewidziany termin realizacji zamówienia

1.

Zamówienie publiczne

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego w Warszawie- 2019 roku

Przetarg

nieograniczony

 

426 891,29 EUR

 

IV/10/2018

Od 01-01-2019 do 31-12-2019

2.

Zamówienie publiczne

Sukcesywna dostawa energii cieplnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego w Warszawie w 2019 roku

Przetarg nieograniczony

..............

PLN

IV/11/2018

Od 01-01-2019 do 31-12-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 358 IM.HETMANA JANA ZAMOYSKIEGO W WARSZAWIE NA ROK 2018

 

 

 

L.p.

Rodzaj zamówienia

 

(dostawy/usługi/roboty budowlane)

Przedmiot zamówienia

Przewidziany tryb lub inna forma udzielania zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (netto)

Przewidziany termin wszczęcia postępowania (kwartał/miesiąc)

Przewidziany termin realizacji zamówienia

1.

Zamówienie publiczne

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego w Warszawie- 2018 roku

Przetarg

nieograniczony

 

335.285,19 EUR

 

IV/11/2017

Od 01-0-2018 do 31-12-2018

2.

Zamówienie publiczne

Sukcesywna dostawa energii cieplnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego w Warszawie w 2018 roku

Przetarg nieograniczony

199.200,00

PLN

IV/12/2017

Od 01-01-2018 do 31-12-2018

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego
    ul. świętej Urszuli Ledóchowskiej 10
    02-972 Warszawa
  • 22 65 16 311

Galeria zdjęć