Płatności Wzór umowy Jadłospis Alergeny Regulamin stołówki Plan posiłków

Stołówka

Regulamin stołówki szkolnej

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników szkoły.

2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

  • uczniowie, których rodzice (opiekunowie prawni)wnieśli opłaty;
  • uczniowie, których dożywianie dofinansowuje OPS oraz inni sponsorzy.
  • pracownicy zatrudnieni w szkole.

3. Posiłki wydawane są w godzinach  od 8:00 do 15:30.

4. Rodzic (prawny opiekun) między 1 a 10 dniem każdego miesiąca wpłaca na konto obliczoną przez siebie kwotę. Należność oblicza się mnożąc cenę posiłku przez ilość dni roboczych w danym miesiącu.

5. Opłatę za obiady należy uiszczać w terminie od 1 do 10 każdego miesiąca, w którym uczeń będzie korzystał z obiadów.

 6. Wpłaty dokonujemy na konto:  68 1030 1508 0000 0005 5110 5024 Bank Handlowy, Odbiorca: DBFO dla SP358. W tytule przelewu podać:  imię i nazwisko dziecka/rodzaj posiłku/ miesiąc.

Rodzaje posiłków do wpisania w tytule przelewu: PEŁNE WYŻYWIENIE, ŚNIADANIE I OBIAD, OBIAD.

7.  Rodzic podpisuje ze szkołę umowę o korzystanie z obiadów. Po podpisaniu umowy oraz po zaksięgowaniu na koncie Szkoły wpłaty, uczeń otrzymuje kartę obiadową, którą zobowiązany jest

przedstawić osobom wydającym posiłki na stołówce.

8.  Posiłek wydawany jest po okazaniu aktualnej karty obiadowej.

9.   W przypadku nieobecności ucznia w szkole należy zgłosić ten fakt do godziny 8:30 danego dnia poprzez wysłanie wiadomości na email: j.moscicka@edu.um.warszawa.pl  lub telefonicznie.

10. Zgłoszenie nieobecności po ww. terminie skutkuje brakiem możliwości odliczenia kosztu posiłku w następnym miesiącu.

11. Koszt odwołanego obiadu rodzic odlicza samodzielnie od kwoty w następnym miesiącu (przykładowo w październiku odwołano 5 „obiadów z deserem”, zatem przelew za listopad pomniejszam o kwotę 5×6 zł (30 zł). Odliczeniu podlegają posiłki z całego dnia. Nie można odliczyć samego lub samego śniadania).

12. Po dokonaniu wpłaty za określone posiłki nie można zmienić opcji żywieniowych (np. dopłacając za podwieczorki). Można to zrobić przy następnym rozliczeniu.

13. W przypadku niedopłaty intendent będzie kontaktował się z rodzicem, w celu dopełnienia wpłaty.

14. W przypadku wycieczki szkolnej (planowanej nieobecności w szkole) rodzic zgłasza ten fakt do 8:30 dnia poprzedzającego wycieczkę na adres j.moscicka@edu.um.warszawa.pl 

15. Całkowitą rezygnację z korzystania z posiłków należy zgłosić w formie pisemnej  do intendenta do 25 dnia każdego miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów.

. Ewentualna nadpłata zwracana jest na podstawie pisemnego podania rodziców.

16. Rodzic zobowiązany jest do odbierania informacji od Szkoły za pomocą systemu Librus.

17. W stołówce mogą przebywać jedynie uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

18. Stołówka szkolna nie prowadzi sprzedaży posiłków na wynos.

19. Na stołówkę nie wnosi się plecaków i okryć wierzchnich.

20. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie. Nadzór nad uczniami sprawują dyżurujący  nauczyciele.

21. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić w wyznaczone miejsce.

22. Na stołówce oraz na stronie internetowej szkoły umieszczony jest aktualny jadłospis  oraz  ilość i cena obiadów na dany miesiąc.

23. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem  1 września 2018 r.

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego
    ul. świętej Urszuli Ledóchowskiej 10
    02-972 Warszawa
  • 22 65 16 311

Galeria zdjęć