Finanse RR

 
 
Zasady przyznawania dopłat na cele edukacyjno-kulturalne ze środków Rady Rodziców w SP 358:
 
 
 
Plany dotyczące finansów RR na rok 2018/2019 .
Zgodnie z Regulaminem RR SP358  zostanie przygotowany, tak jak w poprzednich latach, Preliminarz określający zakładany poziom poszczególnych rodzajów wpływów i wydatków.  
Wstępnie zakłada się, że finansowanie działań RR, które głównie nastawione są na fundowanie nagród dla uczniów za udział w konkursach, zawodach, za wyniki w nauce, pomoc w organizacji imprez szkolnych - pikników, kiermaszy, balów - wymagać będzie utrzymania rekomendowanej składki na rzecz RR na poziomie 100 zł rocznie/ucznia.
Szczegółowe informacje o wysokości wpływów i wydatków RR zawarte są w sprawozdaniach RR i protokołach Komisji Rewizyjnej. 
 
Składka jest dobrowolna jednak liczymy na mobilizację rodziców - to pieniądze, które posłużą naszym dzieciom!
 
Numer Konta Bankowego Rady Rodziców SP 358:
10 1320 1104 3349 5220 2000 0001
 RR SP358 w Warszawie, ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 10, 02-972 Warszawa
(w tytule przelewu należy wpisać  imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której dziecko uczęszcza)

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego
    ul. świętej Urszuli Ledóchowskiej 10
    02-972 Warszawa
  • 22 65 16 311

Galeria zdjęć